صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
 
تماس با ما نقشه سایت  طرح استراتژیک پرسش و پاسخ درباره ما صفحه اصلی
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
اخبار
جزئيات قرارداد سلف نفتي از تصويب تا تسويه/بازارگرداني براي معاملات ثانويه اوراق
رئيس اداره امور بورس‌ها روند تصويب،شرايط قبل از بعد از عرضه و شرايط تسويه در خريد اوراق سلف نفتي را تشريح کرد و گفت: بر اين اساس مشکل عدم خريدار براي معاملات ثانويه اين قرارداد با وجود بازارگردان حل مي‌شود.
 
محمود خواجه نصير عصر روز گذشته در گردهمايي ماهانه کانون کارگزاران که به منظور بررسي ساز و کار عرضه و معامله سلف استاندارد موازي برگزار شد با اشاره به تعريفي از اين اوراق و مشخصات آن اظهار داشت:‌از دو سال گذشته موضوع قرارداد سلف موازي در شوراي عالي بورس تصويب و پيرو درخواست شرکت ملي نفت ايران براي تأمين مالي و معاملات نفتي اين قرارداد در سازمان بورس پيگيري و اجرايي شد.

وي با اشاره به اينکه در اين قرارداد امکان معامله مجدد قرارداد سلف موازي پيش از زمان سررسيد وجود دارد که در معاملات سلفي که پيش از اين انجام مي‌شد،اين امکان تا زمان سررسيد وجود نداشت، افزود: بر اساس اين طرح کالا توسط فروشنده به سرمايه‌گذار فروخته مي‌شود که به آن سلف اوليه مي‌گويند و معامله بعدي به پشتوانه سلف اوليه انجام مي‌شود.

رئيس اداره امور بورس‌‌ها گفت: سلف موازي قراردادي است که بين فرد دوم خريدار به فرد بعدي منعقد مي‌شود ولي همان کالا نيست،يعني فرد کالايي را که شخص اول خريداري کرده را نمي‌خرد، مشخصات همان است ولي همان کالا نيست در اين شرايط است که مفهوم استاندارد مطرح مي‌شود.

وي گفت: بر اين اساس يک برگه اوراق بهادار استاندارد فراهم شد و طبق آن فروشنده متهعد به تحويل است. در تحويل کالا ضمن عقد قرارداد يک عقد ديگر به نام عقد حواله صادر مي‌شود و در آن زمان سلف موازي منعقد مي‌شود که از نظر فقهي اين مسئله لازم است و هر دو طرف متعهد به آن هستند. همچنين کساني که اين قرارداد را خريداري مي‌کنند تعهد خود را در خصوص فروشنده اوليه حواله مي‌کنند.

خواجه نصير بيان کرد: در هيئت پذيرش قراردادي طراحي شد که داراي مشخصاتي است که يک بخش به مشخصات و ابعاد چيزي است که معامله مي‌شود مثل حجم قرارداد، ‌زمان سررسيد، مکان تحويل و به طور کلي مشخصات فيزيکي وشيميايي کالا است. بنابراين قرارداد سلف نفتي يک قراردا ترکيبي است که داراي دو آپشن اختيار است که طرفين به يکديگر مي‌دهند که از نوع اروپايي بوده و در زمان سررسيد قابليت اعمال دارد.

وي ادامه داد:‌ همان طور که از تعريف اختيار مشخص است بنا به خواست دارنده اختيار يا اعمال مي شود يا نه که اين اعمال اختيار يا به نفع است يا به ضرر يا بي تفاوت. در زمان طراحي اين قرارداد شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد مي‌خواهد قرارداد سلفي را بفروشد که خريدار اطميناني از سود آن داشته باشد بنابراين براي اين نياز شرکت ملي نفت ايران دو اختيار را در نظر گرفت.

*وجود دو اختيار براي پوشش ريسک فروشنده و خريدار

اين مقام مسئول افزود: بر اساس اين دو اختيار شرکت ملي نفت ايران براي اينکه ريسک خود را پوشش دهد اعلام کرد اگر از يک سقفي به طور مثال 180 دلار قيمت نفت بالاتر رفت آن را پوشش نمي دهم و اختيار دارم به جاي تحويل نفت به قيمت روز ،کالا را از دارنده قرارداد خريداري کنم در غير اين صورت اگر بخواهد تحويل بگيرد شرايطي دارد که بايد رعايت کند.

رئيس اداره امور بورس‌ها اعلام کرد: اختيار بعدي که در اين قرارداد وجود داد اين است که اگر امروز اين نفت به قيمت 100 دلار عرضه مي‌شود همزمان با عرضه که با سررسيد 4 سال است اختيار فروش به دارنده اوراق بر روي نرخ 140 دلار داده مي‌شود و خريدار بر اين اساس مطمئن است اگر قيمت در زمان سررسيد پايين تر از اين نرخ بود و متضرر مي‌شد با نرخ 140 دلار به شرکت ملي نفت ايران آن را بفروشد اگر نخواست نيز مي تواند بگويد نفت را تحويل مي‌گيرم.

*روند پيش از عرضه قرارداد سلف نفتي

وي تأکيد کرد: قرارداد سلف نفتي يک قرارداد سلف با قابليت معامله مجدد به دليل استاندارد بودن با دو آپشن اختيار فروش در کف و سقف قيمتي است. همه اين مسائل در بورس تصويب و پس از آن عرضه کنند به بورس مراجعه و اطلاعيه عرضه را حداقل 10 روز قبل از عرضه به بورس ارائه مي‌کند و پس از بررسي و تأييد آن را به کارگزار عرضه کننده تحويل مي‌دهد.

خواجه نصير گفت: پس از اين کارگزار عرضه کننده 6 روز قبل از عرضه اين اطلاعيه را به اتاق پاياپاي ارسال کرده و پس از دريافت تضامين لازم کالا قابليت معامله داشته و سه روز قبل از عرضه اطلاعيه را آگهي کند. اين قرارداد دو مرحله دارد يکي عرضه اوليه است که همانند عرضه اوليه اوراق با درآمد ثابت است(اوراق مشارکت) در طول اين دوره هر کس مي تواند اين اوراق را از بانک‌ها يا کارگزاري‌ها خريداري کند.

وي با اشاره به اينکه قرارداد‌ها بر اساس واحد پول متفاوت است و در طول دوره اين قرارداد را به هر شکلي که خريده باشيد به همان شکل تسويه مي‌شود، اظهار داشت: در اين شرايط يک مفهوم به نام ارز مبناي تسويه وجود دارد که اگر در قراردادي مبناي تسويه ريالي است پول خريدار نيز ريالي تحويل داده مي‌شود و اگر دلاري باشد دلاري تسويه مي‌شود.

*وجود خريدار براي قرارداد سلف نفتي با وجود بازارگردان 

خواجه نصير تصريح کرد:‌پس از عرضه اوليه معاملات ثانويه شروع مي‌شود که بر خلاف اوراق با درآمد ثابت، پرداخت سود ميان مدت مثلا سه ماهه وجود ندارد و سود در طول دوره انباشته مي‌شود. در طول دوره معاملات ثانويه بازار گراني هم انجام مي‌شود و سعي مي‌شود از اين طريق نقد‌شوندگي اين قرارداد تضمين شود، بنابراين اينکه گفته‌مي‌شد شايد اين اوراق خريداري نداشته باشد با وجود بازارگردان حل مي‌شود ولي بازار گردان زماني وارد مي‌شود که خريدار نباشد در غير اين صورت اگر در معاملات اين قرارداد افردادي ديگري باشند بازارگردان وارد نخواهد شد.

*وقتي خريدار جز پولي که 4 سال گذشته پرداخت کرده دريافت نمي‌کند

وي با اشاره به اينکه سيستم معاملات همان سيستم پم است، ادامه داد: معاملات اين قرارداد تا پايان دوره و زمان سررسيد ادامه دارد و در آخر مانند زماني که شرکت‌ها به مجمع مي‌روند يک سري از اشخاص داراي دارايي مي‌شوند و برخي نيز وارد فرايند تحويل خواهند شد. بر اين اساس خريدار تا قبل از پايان وقت معاملات اعلام مي‌کند اختيار خود را اعمال مي‌کند يا خير.
 
وي افزود: اگر بخواهد از اختيار فروش به شرکت ملي نفت استفاده کند اتاق پاياپاي يک معامله برعکس در سيستم ثبت کرده، فردي که دارنده اين اوراق است فروشنده مي‌شود و پول خود را دريافت مي‌کند اما حالت ديگري نيز وجود دارد، فروشنده وقتي ببيند قيمت نفت به 200 دلار رسيده باز يک معامله انجام مي‌شود و سقف و کف قيمت و سود ريالي در اين کانال شکل مي‌گيرد.

خواجه نصير بيان کرد:‌ اگر فرد بخواهد از اختيار تحويل نفت استفاده کند، شرايطي وجود دارد زيرا نمي‌شود شرکت ملي نفت به فردي که داراي 10 بشکه نفت است کالا را تحويل دهد.حداقل بايد به اندازه يک نفت کش باشد، بنابراين اگر شرايط تحويل احراز شد مي تواند مراجعه کند ولي وقتي خريدار به اين مرحله مي‌رسد. بنابراين اگر دارنده اوراق اقدام به تحويل نکند يا شرايط تحويل را نداشته باشد در آن صورت قرارداد تسشويه نقدي مي شود.

وي بيان کرد:‌ اگر کسي شرايط تحويل را داشت و در زمان قرارداد نهايي شرکت ملي نفت ايران اسامي را براي تحويل دريافت کرد ولي پس از آن فرد بگويد نمي‌توانم تحويل بگيرم تعهدات سررسيد و سقف و کف قيمتي اعمال نمي‌شود و فرد فقط و فقط پولي را که 4 سال گذشته پرداخت کرده را دريافت مي کند.

*تفاوت معالات سلف نفتي با آتي

اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: در اين قرارداد شرکت ملي نفت متعهد به تحويل کالا است و حق انصراف از تحويل ندارد، خسارتي بابت عدم تحويل به اعمال نشده است که اين نکته بر خلاف معاملات آتي است زيرا در اين معاملات هر دو طرف حق نکول دارند و خسارتي را بابت اين مسئله پرداخت مي‌کنند ولي در سلف نفتي خريدار مي ـواند انصراف دهد و خسارتي را پرداخت کند اما فروشنده نمي‌تواند انصراف دهد.
منبع خبر: خبرگزاري فارس

 
تاريخ ثبت خبر : 1390/10/28
 
 
 
 
  
 
تقسيم سود 70 درصدي جانسون  (1390/12/15)
تحويل سکه در معاملات آتي ماهانه مي‌شود (1390/12/01)
مجوز پنجمين شركت تامين سرمايه صادر شد  (1390/11/10)
راهكارهاي جذاب كردن اوراق مشاركت پس از افزايش نرخ سود سپرده ها  (1390/11/09)
در پي افزايش نرخ سود بانکي بانک‌ها و ليزينگ‌‌هاي بورسي ملزم به ارائه اطلاعات جديد شدند (1390/11/08)
جزئيات قرارداد سلف نفتي از تصويب تا تسويه/بازارگرداني براي معاملات ثانويه اوراق (1390/10/28)
دو شرکت بورسي100 و 200 درصد افزايش سرمايه مي دهند (1390/10/26)
آرشيو اخبار
 
 
سرمایه گذاری اعتلا البرز
 
 
 صفحه اصلی |  درباره ما |  چارت سازمانی |  اشتراک گذاری فایل ها |   گزارشات |  تقدیرنامه ها |   بانک دانش |  دستاوردها |  معرفی هیئت مدیره |  چشم انداز و ماموریت ها |  معرفی خدمات
   بازار سهام ایران   سرمایه گذاری البرز   شبکه کدال   فناوری بورس تهران   گروه دارویی سبحان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سرمایه گذاری اعتلا البرز می باشد