صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
 
تماس با ما نقشه سایت  طرح استراتژیک پرسش و پاسخ درباره ما صفحه اصلی
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
سرمایه گذاری اعتلا البرز
درباره ما
 
اعضای هیات مدیره :
سمــت نام نماینده اعضاء هیات مدیره ردیف
رئيس هیات مدیره حميدرضا رفيعی كشتلی ( شرکت سرمايه گذاری البرز (سهامی عام 1
نایب رئیس هیات مدیره سعید قربانی قصابعلیسرائی (شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز (سهامی خاص 2
عضو هيات مديره جلال بهارستان (شرکت پخش البرز (سهامی خاص 3
عضو هيات مديره عقيل آرين نژاد فيض آبادی  (شرکت البرزدارو (سهامی عام 4
عضو هیات مدیره و مدیر عامل محمد علی میرزا کوچک شیرازی  (شرکت تولی پرس (سهامی عام 5
 
سرمایه و ترکیب سهامداران :
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال ( شامل تعداد 100 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 80،000 میلیون ریال ( شامل تعداد 80،000،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال ) در پایان سال مالی منتهی به 1389/12/29 افزایش یافته است .
 
آخرین ترکیب سهامداران و درصد سهام هر یک در تاریخ گزارش به شرح جدول زیر است :
درصــد تعــداد سهام اسامي سهـــامداران ردیف
99/994 سهم 79،995،112 ( شرکت سرمايه گذاری البرز (سهامی عام 1
0/0015 سهم 1،246 ( شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز (سهامی خاص 2
0/0015 سهم 1،222 ( شركت پخش البرز (سهامی عام 3
0/0015 سهم 1،222 ( شركت البرز دارو (سهامی عام 4
0/0015 سهم 1،198 ( شركت تولي پرس (سهامی عام 5
100% 80،000،000 جمــع
 
 
*تقدير نامه ها
*چارت سازماني
*دستاورد ها
*ماموريت
*معرفي خدمات
*معرفي شركت
*معرفي هيات مديره
سرمایه گذاری اعتلا البرز
 
 
 صفحه اصلی |  درباره ما |  چارت سازمانی |  اشتراک گذاری فایل ها |   گزارشات |  تقدیرنامه ها |   بانک دانش |  دستاوردها |  معرفی هیئت مدیره |  چشم انداز و ماموریت ها |  معرفی خدمات
   بازار سهام ایران   سرمایه گذاری البرز   شبکه کدال   فناوری بورس تهران   گروه دارویی سبحان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سرمایه گذاری اعتلا البرز می باشد