درباره سرمايه گذاري اعتلاء البرز   

تاریخچه:

شرکت سرمايه گـذاري اعتلاء البـرز (سهامي عام) با نام اوليه شرکت سرمايه گذاری صنايع بنياد پانزده خرداد (سهامی خاص) در تاريخ 19/05/1367 تحت شماره 70764 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيده است. نام شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1383 به سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) تغییر یافته و شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1389 به سهامی خاص تبدیل شده و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1392 مجددا به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در تاریخ 17/09/1392 در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است.

موضوع فعاليت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه:

الف) موضوع فعالیت اصلی:

1- سرمايه گذاري در سهام ، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهائي يا به همراه اشخاص وابسته خود ، كنترل شركت ، موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛

2- سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق راي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمي دهد.

ب) موضوع فعالیت فرعی:

1- سرمايه گذاري در مسكوكات ، فلزات گرانبها ، گواهي سپرده ي بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانكها و موسسات مالي اعتباري مجاز؛

2- سرمايه گذاري در سهام ، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها ، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهائي يا به همراه اشخاص وابسته خود، كنترل شركت، موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيارگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه بيابد؛

3- سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيكي ، پروژه هاي توليدي و پروژه هاي ساختماني با هدف كسب انتفاع؛

4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

4-1- پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري؛

4-2- تامين مالي بازار گرداني اوراق بهادار؛

4-3- مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار؛

4-4- تضمين نقدشوندگي ، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛

5- شركت مي تواند در راستاي اجراي فعاليت هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايد يا اسناد اعتباری بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطه را انجام دهد . اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

سرآمد و پيشرو در بازار سرمايه در عرصه سلامت

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک 5 - طبقه اول

021-88201941-3